opcje binarne strony rating
5-5 stars based on 189 reviews
Przed próbą kontaktowania się z obsługą klienta, nigdy nie zaszkodzi by na początku rzucić okiem na FAQ, które na dobrych stronach również powinno dać odpowiedź na wiele pytań. Można się również spodziewać, w OptionBit atrakcyjnych bonusów. Dla nierzeczywistych jest też ważna, ponieważ występują one zwykle jako instrumenty giełdowe, gdzie dla eliminacji ryzyka stosuje się depozyty zabezpieczające dla krótkiej pozycji • Stosuje się następujące warianty jej wyznaczania: - cena zamknięcia (fixing zamknięcia) na kasowym rynku instrumentu bazowego - średnia z ostatnich transakcji na rynku kasowym 92 • W danym momencie możemy mieć trzy sytuacje: • opcja jest ( in the money ), czyli cena bazowa ukształtowała się tak, że wykonując opcję mamy szansę uzyskać pewną sumę pieniędzy • opcja jest ( out of the money ), czyli wykonanie opcji jest bez sensu, bo cena bazowa w stosunku do ceny wykonania tak się ukształtowała, że musielibyśmy dopłacać przy wykonaniu opcji • opcja jest „na styk” ( at the money ), czyli cena wykonania dokładnie równa się aktualnej cenie rynkowej (bazowej) Opcje „in- , at-, out of the m o n e y” 93 Wartość wewnętrzna • Wartość wewnętrzna ( intrinsic value ) jest prostą, dodatnią różnicą między ceną bazową a ceną wykonania • Zależność miedzy premia a wartoscią wewnętrzną jest nastepujaca: - premia jest niezerowa dla wszelkich wartości instru- mentu bazowego, bo nawet, gdy jej wykonanie w danym momencie nie ma w sensu, może mieć sens w przyszłości - premia nie może być niższa od wartości wewnętrznej, ponieważ wówczas możliwy byłby arbitraż ( tj. Platforma handlowa działa płynnie opcje binarne strony a zakłady są przetwarzane szybko. Zastosowanie • Ponieważ zabezpieczenia w praktyce obejmują poniżej 100% kontraktu spot, proste zabezpieczenie (jeden kontrakt spot – jeden futures) jest użyteczne • Dla walorów, dla których nie ma płynnego obrotu wystawianymi na nie futures, stosuje się cross hege • Najczęstszym odpowiednikiem nie istniejącego futures na dany walor jest futures na indeks giełdowy 79 Cross hedge przy pomocy indeksu giełdowego • Podstawowe platformy obrotu pochodnymi katastroficznymi • Chicago Board o Trading • CATEX (Catastrophe Risk Exchange). Oferta składa się z dość różnorodnych usług, które chcielibyśmy krótko przedstawić. Klient może wybrać w Topoption trzy różne typy kont, a mianowicie “Starter”, “Produkt” oraz “Konto VIP”.

Najczęściej stosowane leki to alprostadil opcje binarne strony papaweryna i fentolamina. Następnie istotna jest również kwestia depozytów.

Dodatkowo opcje binarne one touch niska dźwignia finansowa korzystnie działa na ”długość życia” naszych środków i daje większe szanse przetrwania w zmiennych fazach rynku.

Rozliczenie wówczas ogranicza się do wypłaty różnic cenowych • Futures są bliskim odpowiednikiem transakcji forward. W związku z ofertą szkolenia opcje binarne strony każdy trader, zarówno doświadczony, jak i nie, wciąż ma okazję się czegoś nauczyć.

Minimalna kwota depozytu wynosi 10 funtów dla prawie wszystkich metod.

Chyba że to tylko pod tego brokera jest zrobiony to co innego. data waluty 64 Cena • Cena futures – po niej kupuje się i sprzedaje te instrumenty terminowe • Cena bazowa – bieżąca cena instrumentu bazowego • Cena rozliczeniowa – cena futures, będąca podstawą rozliczenia lub określenia depozytu zabezpieczającego.

Można ją w przybliżeniu podzielić na trzy części. Polska bomba demograficzna zaczęła już tykać – Michał Stopka 12. Inne obszary mogą być używane zarówno z iOS i Androida. Traderzy mogą handlować złotem opcje binarne strony 22 parami walut i sześcioma indeksami. Im dłuższy czas do zapadnięcia opcje binarne strony tym wartość czasowa większa Czas do umorzenia data zapadalności Wartość czasowa 0 96 Wycena opcji • Bez względu na zastosowaną formułę, rozmiary premii opcyjnej określają następujące czynniki: - bieżąca cena rynkowa i ustalona cena rozliczeniowa instrumentów bazowych - czas do zapadnięcia opcji - dynamika zmienności ceny instrumentu bazowego (amplituda i częstotliwość zmian) - bieżąca stopa procentowa inwestycji bez ryzyka - cena wykonania 97 Zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży • Zasada ta, zwanaput-call parity określa zależność między opcjami kupna i sprzedaży • c = p + S – Xe -rt gdzie, jak poprzednio c – premia opcji zakupowej, p. Rząd Gibraltaru udziela licencji Bet365 i jest on regulowany przez Gibraltar Gambling Commissioner.

W przypadku One Touch określa się wartość rynkową opcje binarne w polsce która musi zostać osiągnięta w określonym przedziale czasowym aby wygenerować zysk. Sytuacja na Jenie oraz jej wpływ na rynek Forex w USA – Marcin Wenus 11. Pozostawmy na razie sprawę niepodzielności jednostkowej opcji, przyjmując, że taka ilość opcji kupna daje się sprzeda. W połączeniu z minimalną kwotą depozytu 100 euro oznacza to, że za kwotę minimalną możemy dokonać aż 4 transakcji. Nie zależy także od rodzaju instrumentu bazowego, na jaki opcje zostały wystawione 98 Model dwumianowy wyceny opcji • Parę instrumentów: kasowy i opcję można tak dobrać, że zmiana ceny jednego będzie powodować przeciwstawny ruch drugiego z instrumentów, tworząc portfela niewrażliwy na zmieniające się ceny rynku. Uwzględniając procent składany roczna stopa zwrotu w takiej sytuacji mieści się między 40% a 80%.

Spokojnie opcje binarne info to tylko debt ceiling – Sławomir Winiecki 2. Bo w celu przygotowania się do pobytu za granicą z pewnością musiałeś wymienić pieniądze opcje binarne strony aby w kraju docelowym posiadać lokalną gotówkę. Dlatego model ten może być stosowany dla opcji amerykańskich w dowolnego typu instrumentach bazowych, także charakteryzujących się nieciągłym premiowaniem.

Call / Put charakteryzuje się tym, że traderzy muszą przewidzieć zmianę cen aktywa bazowego w odniesieniu do punktu wyjścia w ustalonym przedziale czasowym. Uważamy tak, ponieważ obsługa jest bardzo profesjonalna, potrafiąca szybko odpowiadać na pytania w różnych językach. » Pożyczka online na raty - Pożyczki online do kwoty 10 tysięcy złotych - bez wychodzenia z domu, f... Oficjalne regulację oraz licencje, zobowiązują kasyno online do pewnych standardów, których należy przestrzegać zgodnie z wymaganiami prawnymi. To wynika między innymi z tego opcje binarne strony że w OptionBit oferta jest całkiem szeroka.

opcje binarne strony rating
5-5 stars based on 189 reviews
Przed próbą kontaktowania się z obsługą klienta, nigdy nie zaszkodzi by na początku rzucić okiem na FAQ, które na dobrych stronach również powinno dać odpowiedź na wiele pytań. Można się również spodziewać, w OptionBit atrakcyjnych bonusów. Dla nierzeczywistych jest też ważna, ponieważ występują one zwykle jako instrumenty giełdowe, gdzie dla eliminacji ryzyka stosuje się depozyty zabezpieczające dla krótkiej pozycji • Stosuje się następujące warianty jej wyznaczania: - cena zamknięcia (fixing zamknięcia) na kasowym rynku instrumentu bazowego - średnia z ostatnich transakcji na rynku kasowym 92 • W danym momencie możemy mieć trzy sytuacje: • opcja jest ( in the money ), czyli cena bazowa ukształtowała się tak, że wykonując opcję mamy szansę uzyskać pewną sumę pieniędzy • opcja jest ( out of the money ), czyli wykonanie opcji jest bez sensu, bo cena bazowa w stosunku do ceny wykonania tak się ukształtowała, że musielibyśmy dopłacać przy wykonaniu opcji • opcja jest „na styk” ( at the money ), czyli cena wykonania dokładnie równa się aktualnej cenie rynkowej (bazowej) Opcje „in- , at-, out of the m o n e y” 93 Wartość wewnętrzna • Wartość wewnętrzna ( intrinsic value ) jest prostą, dodatnią różnicą między ceną bazową a ceną wykonania • Zależność miedzy premia a wartoscią wewnętrzną jest nastepujaca: - premia jest niezerowa dla wszelkich wartości instru- mentu bazowego, bo nawet, gdy jej wykonanie w danym momencie nie ma w sensu, może mieć sens w przyszłości - premia nie może być niższa od wartości wewnętrznej, ponieważ wówczas możliwy byłby arbitraż ( tj. Platforma handlowa działa płynnie opcje binarne strony a zakłady są przetwarzane szybko. Zastosowanie • Ponieważ zabezpieczenia w praktyce obejmują poniżej 100% kontraktu spot, proste zabezpieczenie (jeden kontrakt spot – jeden futures) jest użyteczne • Dla walorów, dla których nie ma płynnego obrotu wystawianymi na nie futures, stosuje się cross hege • Najczęstszym odpowiednikiem nie istniejącego futures na dany walor jest futures na indeks giełdowy 79 Cross hedge przy pomocy indeksu giełdowego • Podstawowe platformy obrotu pochodnymi katastroficznymi • Chicago Board o Trading • CATEX (Catastrophe Risk Exchange). Oferta składa się z dość różnorodnych usług, które chcielibyśmy krótko przedstawić. Klient może wybrać w Topoption trzy różne typy kont, a mianowicie “Starter”, “Produkt” oraz “Konto VIP”.

Najczęściej stosowane leki to alprostadil opcje binarne strony papaweryna i fentolamina. Następnie istotna jest również kwestia depozytów.

Dodatkowo opcje binarne one touch niska dźwignia finansowa korzystnie działa na ”długość życia” naszych środków i daje większe szanse przetrwania w zmiennych fazach rynku.

Rozliczenie wówczas ogranicza się do wypłaty różnic cenowych • Futures są bliskim odpowiednikiem transakcji forward. W związku z ofertą szkolenia opcje binarne strony każdy trader, zarówno doświadczony, jak i nie, wciąż ma okazję się czegoś nauczyć.

Minimalna kwota depozytu wynosi 10 funtów dla prawie wszystkich metod.

Chyba że to tylko pod tego brokera jest zrobiony to co innego. data waluty 64 Cena • Cena futures – po niej kupuje się i sprzedaje te instrumenty terminowe • Cena bazowa – bieżąca cena instrumentu bazowego • Cena rozliczeniowa – cena futures, będąca podstawą rozliczenia lub określenia depozytu zabezpieczającego.

Można ją w przybliżeniu podzielić na trzy części. Polska bomba demograficzna zaczęła już tykać – Michał Stopka 12. Inne obszary mogą być używane zarówno z iOS i Androida. Traderzy mogą handlować złotem opcje binarne strony 22 parami walut i sześcioma indeksami. Im dłuższy czas do zapadnięcia opcje binarne strony tym wartość czasowa większa Czas do umorzenia data zapadalności Wartość czasowa 0 96 Wycena opcji • Bez względu na zastosowaną formułę, rozmiary premii opcyjnej określają następujące czynniki: - bieżąca cena rynkowa i ustalona cena rozliczeniowa instrumentów bazowych - czas do zapadnięcia opcji - dynamika zmienności ceny instrumentu bazowego (amplituda i częstotliwość zmian) - bieżąca stopa procentowa inwestycji bez ryzyka - cena wykonania 97 Zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży • Zasada ta, zwanaput-call parity określa zależność między opcjami kupna i sprzedaży • c = p + S – Xe -rt gdzie, jak poprzednio c – premia opcji zakupowej, p. Rząd Gibraltaru udziela licencji Bet365 i jest on regulowany przez Gibraltar Gambling Commissioner.

W przypadku One Touch określa się wartość rynkową opcje binarne w polsce która musi zostać osiągnięta w określonym przedziale czasowym aby wygenerować zysk. Sytuacja na Jenie oraz jej wpływ na rynek Forex w USA – Marcin Wenus 11. Pozostawmy na razie sprawę niepodzielności jednostkowej opcji, przyjmując, że taka ilość opcji kupna daje się sprzeda. W połączeniu z minimalną kwotą depozytu 100 euro oznacza to, że za kwotę minimalną możemy dokonać aż 4 transakcji. Nie zależy także od rodzaju instrumentu bazowego, na jaki opcje zostały wystawione 98 Model dwumianowy wyceny opcji • Parę instrumentów: kasowy i opcję można tak dobrać, że zmiana ceny jednego będzie powodować przeciwstawny ruch drugiego z instrumentów, tworząc portfela niewrażliwy na zmieniające się ceny rynku. Uwzględniając procent składany roczna stopa zwrotu w takiej sytuacji mieści się między 40% a 80%.

Spokojnie opcje binarne info to tylko debt ceiling – Sławomir Winiecki 2. Bo w celu przygotowania się do pobytu za granicą z pewnością musiałeś wymienić pieniądze opcje binarne strony aby w kraju docelowym posiadać lokalną gotówkę. Dlatego model ten może być stosowany dla opcji amerykańskich w dowolnego typu instrumentach bazowych, także charakteryzujących się nieciągłym premiowaniem.

Call / Put charakteryzuje się tym, że traderzy muszą przewidzieć zmianę cen aktywa bazowego w odniesieniu do punktu wyjścia w ustalonym przedziale czasowym. Uważamy tak, ponieważ obsługa jest bardzo profesjonalna, potrafiąca szybko odpowiadać na pytania w różnych językach. » Pożyczka online na raty - Pożyczki online do kwoty 10 tysięcy złotych - bez wychodzenia z domu, f... Oficjalne regulację oraz licencje, zobowiązują kasyno online do pewnych standardów, których należy przestrzegać zgodnie z wymaganiami prawnymi. To wynika między innymi z tego opcje binarne strony że w OptionBit oferta jest całkiem szeroka.

 Khalil Gibran

Witam!

Powyższy cytat nie jest przypadkowym wyborem, a umiejętną próbą dostrzeżenia nieprzemijalnych wartości artyzmu i estetyki.
Właściwe podkreślenie i wyeksponowanie kobiecej urody jest najlepszym dowodem na to, iż świadomość własnego piękna jest gwarancją miłości samego siebie. Kobiety często zapominają o sobie, o swoich potrzebach, o własnej wartości. Moja praca polega na umiejętnym eksponowaniu kobiecego piękna, leczę kompleksy wielu Pań i na nowo pomagam im odkrywać uroki życia. 
Katarzyna Liera lingeristka long time liner

Specjalizuję się w wykonywaniu makijaży permanentnych. Doświadczenie zdobywałam w Polsce oraz w Niemczech w Monachium w głównej siedzibie firmy Long-Time-Liner gdzie uzyskałam trzy certyfikaty "ELITE lingerist" przyznawane najlepszym lingeristkom na świecie . Regularnie uczestniczę w szkoleniach oraz sympozjach na temat makijażu permanentnego oraz pigmentacji medycznej.

Poprzez wiele lat pracy, wypróbowałam wszystkie dostępne urządzenia, pigmenty oraz sprzęt jaki można zakupić na rynku w Polsce i w Europie. Ze względu na najlepsze efekty, bardzo wysoką jakość pigmentów oraz komfort pracy wybór padł na markę LONG-TIME-LINER. Niezaprzeczalnie najdroższą jak i najlepszą firmę w branży makijażu permanentnego. 

Wiara w siebie przekłada się na wiarę w sukces!

Swój zawód wykonuję z pasją i zaangażowaniem. Wciąż pogłębiam wiedzę zdobywając nowe umiejętności w Polsce i za granicą.
Wierzę w to, iż ciągłe doskonalenie jest gwarantem najwyższej jakości usług, które są niezaprzeczalnym atrybutem mojej pasji.
Przez 16 lat działalności w sektorze kosmetycznym zaufało mi już wiele kobiet, teraz czekam właśnie na Ciebie!
Pozwól mi odkryć potencjał, który w Tobie drzemie, a poczujesz się zaskoczona skutecznością moich dokonań!

opcje binarne strony rating
5-5 stars based on 189 reviews
Przed próbą kontaktowania się z obsługą klienta, nigdy nie zaszkodzi by na początku rzucić okiem na FAQ, które na dobrych stronach również powinno dać odpowiedź na wiele pytań. Można się również spodziewać, w OptionBit atrakcyjnych bonusów. Dla nierzeczywistych jest też ważna, ponieważ występują one zwykle jako instrumenty giełdowe, gdzie dla eliminacji ryzyka stosuje się depozyty zabezpieczające dla krótkiej pozycji • Stosuje się następujące warianty jej wyznaczania: - cena zamknięcia (fixing zamknięcia) na kasowym rynku instrumentu bazowego - średnia z ostatnich transakcji na rynku kasowym 92 • W danym momencie możemy mieć trzy sytuacje: • opcja jest ( in the money ), czyli cena bazowa ukształtowała się tak, że wykonując opcję mamy szansę uzyskać pewną sumę pieniędzy • opcja jest ( out of the money ), czyli wykonanie opcji jest bez sensu, bo cena bazowa w stosunku do ceny wykonania tak się ukształtowała, że musielibyśmy dopłacać przy wykonaniu opcji • opcja jest „na styk” ( at the money ), czyli cena wykonania dokładnie równa się aktualnej cenie rynkowej (bazowej) Opcje „in- , at-, out of the m o n e y” 93 Wartość wewnętrzna • Wartość wewnętrzna ( intrinsic value ) jest prostą, dodatnią różnicą między ceną bazową a ceną wykonania • Zależność miedzy premia a wartoscią wewnętrzną jest nastepujaca: - premia jest niezerowa dla wszelkich wartości instru- mentu bazowego, bo nawet, gdy jej wykonanie w danym momencie nie ma w sensu, może mieć sens w przyszłości - premia nie może być niższa od wartości wewnętrznej, ponieważ wówczas możliwy byłby arbitraż ( tj. Platforma handlowa działa płynnie opcje binarne strony a zakłady są przetwarzane szybko. Zastosowanie • Ponieważ zabezpieczenia w praktyce obejmują poniżej 100% kontraktu spot, proste zabezpieczenie (jeden kontrakt spot – jeden futures) jest użyteczne • Dla walorów, dla których nie ma płynnego obrotu wystawianymi na nie futures, stosuje się cross hege • Najczęstszym odpowiednikiem nie istniejącego futures na dany walor jest futures na indeks giełdowy 79 Cross hedge przy pomocy indeksu giełdowego • Podstawowe platformy obrotu pochodnymi katastroficznymi • Chicago Board o Trading • CATEX (Catastrophe Risk Exchange). Oferta składa się z dość różnorodnych usług, które chcielibyśmy krótko przedstawić. Klient może wybrać w Topoption trzy różne typy kont, a mianowicie “Starter”, “Produkt” oraz “Konto VIP”.

Najczęściej stosowane leki to alprostadil opcje binarne strony papaweryna i fentolamina. Następnie istotna jest również kwestia depozytów.

Dodatkowo opcje binarne one touch niska dźwignia finansowa korzystnie działa na ”długość życia” naszych środków i daje większe szanse przetrwania w zmiennych fazach rynku.

Rozliczenie wówczas ogranicza się do wypłaty różnic cenowych • Futures są bliskim odpowiednikiem transakcji forward. W związku z ofertą szkolenia opcje binarne strony każdy trader, zarówno doświadczony, jak i nie, wciąż ma okazję się czegoś nauczyć.

Minimalna kwota depozytu wynosi 10 funtów dla prawie wszystkich metod.

Chyba że to tylko pod tego brokera jest zrobiony to co innego. data waluty 64 Cena • Cena futures – po niej kupuje się i sprzedaje te instrumenty terminowe • Cena bazowa – bieżąca cena instrumentu bazowego • Cena rozliczeniowa – cena futures, będąca podstawą rozliczenia lub określenia depozytu zabezpieczającego.

Można ją w przybliżeniu podzielić na trzy części. Polska bomba demograficzna zaczęła już tykać – Michał Stopka 12. Inne obszary mogą być używane zarówno z iOS i Androida. Traderzy mogą handlować złotem opcje binarne strony 22 parami walut i sześcioma indeksami. Im dłuższy czas do zapadnięcia opcje binarne strony tym wartość czasowa większa Czas do umorzenia data zapadalności Wartość czasowa 0 96 Wycena opcji • Bez względu na zastosowaną formułę, rozmiary premii opcyjnej określają następujące czynniki: - bieżąca cena rynkowa i ustalona cena rozliczeniowa instrumentów bazowych - czas do zapadnięcia opcji - dynamika zmienności ceny instrumentu bazowego (amplituda i częstotliwość zmian) - bieżąca stopa procentowa inwestycji bez ryzyka - cena wykonania 97 Zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży • Zasada ta, zwanaput-call parity określa zależność między opcjami kupna i sprzedaży • c = p + S – Xe -rt gdzie, jak poprzednio c – premia opcji zakupowej, p. Rząd Gibraltaru udziela licencji Bet365 i jest on regulowany przez Gibraltar Gambling Commissioner.

W przypadku One Touch określa się wartość rynkową opcje binarne w polsce która musi zostać osiągnięta w określonym przedziale czasowym aby wygenerować zysk. Sytuacja na Jenie oraz jej wpływ na rynek Forex w USA – Marcin Wenus 11. Pozostawmy na razie sprawę niepodzielności jednostkowej opcji, przyjmując, że taka ilość opcji kupna daje się sprzeda. W połączeniu z minimalną kwotą depozytu 100 euro oznacza to, że za kwotę minimalną możemy dokonać aż 4 transakcji. Nie zależy także od rodzaju instrumentu bazowego, na jaki opcje zostały wystawione 98 Model dwumianowy wyceny opcji • Parę instrumentów: kasowy i opcję można tak dobrać, że zmiana ceny jednego będzie powodować przeciwstawny ruch drugiego z instrumentów, tworząc portfela niewrażliwy na zmieniające się ceny rynku. Uwzględniając procent składany roczna stopa zwrotu w takiej sytuacji mieści się między 40% a 80%.

Spokojnie opcje binarne info to tylko debt ceiling – Sławomir Winiecki 2. Bo w celu przygotowania się do pobytu za granicą z pewnością musiałeś wymienić pieniądze opcje binarne strony aby w kraju docelowym posiadać lokalną gotówkę. Dlatego model ten może być stosowany dla opcji amerykańskich w dowolnego typu instrumentach bazowych, także charakteryzujących się nieciągłym premiowaniem.

Call / Put charakteryzuje się tym, że traderzy muszą przewidzieć zmianę cen aktywa bazowego w odniesieniu do punktu wyjścia w ustalonym przedziale czasowym. Uważamy tak, ponieważ obsługa jest bardzo profesjonalna, potrafiąca szybko odpowiadać na pytania w różnych językach. » Pożyczka online na raty - Pożyczki online do kwoty 10 tysięcy złotych - bez wychodzenia z domu, f... Oficjalne regulację oraz licencje, zobowiązują kasyno online do pewnych standardów, których należy przestrzegać zgodnie z wymaganiami prawnymi. To wynika między innymi z tego opcje binarne strony że w OptionBit oferta jest całkiem szeroka.

Usta

Usta

Perfekcyjnie wykonany kontur jest najpiękniejszą, kuszącą wizytówkę każdej Pani.

Galeria ust
brwi

Brwi

Każda z wykonywanych przeze mnie technik pozwala na uzyskanie pięknie zarysowanych brwi.

Galeria Brwi
Oczy

Kreski

Wyraźnie podkreślone oczy są niezwykle pociągające. Uzyskujemy zalotny naturalny efekt.

Galeria oczu

Uzyskane certyfikaty

Certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość usług w wykonywaniu makijażu permanentnego.
Doświadczenie w makijażu permanentnym zdobywałam w Monachium w siedzibie firmy Long-Time-Liner
i tam uzyskałam licencję ELITE przyznawaną najlepszym lingeristkom na świecie! 

Certyfikat Elite Long-time-liner
 

Certyfikat Elite 2014


Certyfikat uzyskany w Monachium w 2014 r.

Certyfikat Elite Monachium 2013
 

Certyfikat Elite 2013


Certyfikat Elite uzyskany w Monachium w 2013 r.

Udział w mistrzostwach Polski
 

Mistrzostwa Polski


Udział w finałach mistrzostw Polski 2013 r.

Certyfikat Long-time-liner
 

Certyfikat LTL


Licencja I stopnia Long-time-liner uzyskana w 2012 r.

optionpl

Cennik

Usta z wypełnieniem

1400 zł

Piękne kuszące usta.

Brwi metodą cienia

1200 zł

Całkowite wypełnienie danego kształtu.

Kreski na powiekach

700 zł

górnych eyeliner.

Usta ombre

1400 zł

Kontur ust z plastycznym cieniowaniem.

Brwi metodą włosków

1200 zł

Przepiękne naturalne brwi.

Kreski na powiekach

600 zł

dolnych w lini rzęs.

Opinie klientek

 • Pani Kasiu! Jeszcze raz bardzo dziękuje...
  Makijażem permanentnym ust wyleczyła Pani moje kompleksy.
  Gorąco polecam !

  Martina, 26
 • Pani Kasia wykonywala mi zabieg makijaż permanentny.
  Jestem zachwycona. Dziękuje !

  Wioleta, 32
 • Przepiękna praca.
  Makijaż permanentny ust wyszedł rewelacyjnie.
  Polecam panią Kasię !

  Sandra, 29

Zapraszam na indywidualne konsultacje!

Katarzyna Liera Elite Lingerist Long-Time-Liner 

tel. 509-562-687

Warszawa Żoliborz, ul. Szamocka 10 klatka D, lokal 3, piętro I